عکس عمو پورنگ در سال ۷۹

داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) ۱۵ سال پیش در ساختمان قدیمی رادیو(میدان ارگ) / گروه گزارش رادیو

 

داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) ۱۵ سال پیش

.

.

.

عمو پورنگ در ۴۱ سالگی

purang46

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: