عکس: فن کشتی علیرضا حقیقی روی بازیکن قطری

در حاشیه درگیری های بازی ایران و قطر

 

درگیری علیرضا حقیقی با بازیکنان قطر,درگیری علیرضا حقیقی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: