عکس: لاک ناخن طرح محرم!

لاک ناخن طرح محرم!

متاسفانه اقداماتی خلاف عرف عزاداری توسط برخی افراد صورت میگیرد که در شأن این ایام مقدس نیست.

از آرایش نام مقدس امام حسین (ع) روی موهای سر گرفته تا نمونه‌ی زیر که به دور از عرف عزاداری در این ایام است.

 

لاک ناخن طرح محرم,ناخن مصنوعی با طرح یا حسین,ناخن مصنوعی با نام یا حسین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: