عکس: لبخند شهادت…

مجله مراحم: در میان رزمندگان مشهور و مرسوم است که در لحظات شهادت حتما به حضور معشوق شان واصل می شوند. تصاویر زیر گویای لحظات شروع یک حیات ابدی را بازگو می کند.

 

عکس: لبخند شهادت...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: