عکس متحرک خطای دید جالب

عکس متحرک خطای دید جالب و تصایر جالب که باعث خطای چشم میشود.

عکس متحرک خطای دید جالب

خطای دید (نام‌های دیگر: خطای باصره، خطای بصری، خطای چشم) به احساس
دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند. در این حالت
اطلاعاتی که بوسیله چشم جمع‌آوری شده و توسط مغز پردازش می‌گردد منجر
به درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد.

در تصویر سه ظرف زیر، به سینی نگاه کنید. لبه‌های سینی را به طرف پایین
می‌بینید ولی اگر از لبه پایینی به سینی نگاه کنید متوجه خطای دید خواهید شد.

لبه‌های پایینی دایره‌ای شکل سینی در واقع به طرف بالا است.

عکس متحرک خطای دید جالب

عکس متحرک خطای دید جالب عکس متحرک خطای دید جالب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: