عکس: مدفون شدن پاسگاه مرزی کردستان زیر برف

پاسگاه مرزی بانه کردستان زیر بارش سنگین برف

پاسگاه مرزی بانه کردستان زیر بارش سنگین برف,پاسگاه مرزی بانه
پاسگاه مرزی بانه کردستان زیر بارش سنگین برف,پاسگاه مرزی بانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: