عکس: مرد ایرانی که سالهاست غذا نخورده است

  تغذیه جانباز دفاع مقدس توسط همسر صبورش از طریق سرنگ به روده

 

  تغذیه جانباز دفاع مقدس 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: