عکس: مرز دو دنیای متفاوت

مجله مراحم: تصویر زیر را ملاحظه کنید. انگار دو دنیای متفاوت از دو جهان مختلف هستند. اما مشخصا اینگونه نیست. تصویر مربوط به پارک مرکزی نیویورک هست. هر چند تصویر سمت راست خیابان که مربوط به ساختمان هاست، زشت نیست، اما نمای چپ خیابان که متعلق به پارک و طبیعت است، دیدنی است. بنظر میرسد تلاش های انسانی در نابود کردن زمین داره جواب میده!

 

عکس: مرز دو دنیای متفاوت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: