عکس ملک سلمان روی اسکناس‌های عربستان +تصاویر

اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

برای نخستین بار تصویر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در اسکناس های این کشور چاپ می شود. واحد پول سعودی، ریال است و هر یک ریال سعودی شامل ۱۰۰ هلاله است. هر ۴ ریال سعودی معادل یک دلار آمریکاست.

عکس ملک سلمان روی اسکناس‌های عربستان

 اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

 اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

عکس ملک سلمان روی اسکناس‌های عربستان

اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

عکس ملک سلمان روی اسکناس‌های عربستان

 اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

 اولین اسکناس سعودی با تصویر ملک سلمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: