عکس: مچ انداختن وزیر رفاه

وزیر رفاه در پایان بازدید خود از درمانگاه تأمین اجتماعی رودسر به درخواست یکی از بیماران با وی مچ انداخت.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: