عکس: نامزد انتخاباتی که فقط یک رأی آورد!

در صورت جلسه انتخابات رفسنجان و انار در انتهای لیست نام« اسفندمزی» قرار دارد که فقط خودش به خودش رای داده است.

 

عکس: نامزد انتخاباتی که فقط یک رأی آورد!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: