عکس نفیسه روشن روی جلد یک مجله خارجی

 نفیسه روشن روی جلد مجله پرشین

نفیسه روشن در اخرین پستی که در اینستاگرام خود منتشر کرده بود نوشت:مجله پرشین در لندن با یک مصاحبه خوب از من در چهارچوب قوانین گفتگوی مطبوعاتی کشورم ایران امروز چاپ شد.

عکس نفیسه روشن روی جلد یک مجله در لندن

نفیسه روشن روی جلد مجله پرشین,عکس نفیسه روشن روی جلد مجله انگلیس
نفیسه روشن روی جلد مجله پرشین,عکس نفیسه روشن روی جلد مجله انگلیس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: