عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا

ایرانسل یا همراه اول فرقی ندارد
صدای تو
به هر خطی اعتبار  میدهد

فرقی ندارد  صدای تو  به هر خطی اعتبار  میدهد

 

.


.

می خواهم شاد باشم

نه یک روز

بلکه هزاران سال …

می خواهم آواز شاد بودنم چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند

آنان که سر غمگین کردنم شرط بسته اند !

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

چشمان تو

سازنده ی عشق است و بدیهیست

این دل نشود

بعد نگاهت

دگر آرام

.


.

بوسه ات را
باید با قهوه ام به هَم بزنم
بیدار شو !
من بدون دوست داشتنت
صبحانه که هیچ
صبح هم از گلویم پایین نمی رود !

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

چه شب ها

من و آسمان تا دمِ صــــــبح

سرودیم نَم نَم، تـــــــو را دوست دارم …

هنوزم

هنـــوزم

تــــــو را دوست دارم …

.


.

برای تصرف یک قلب
نیـــازی به لشکرکشی نیست
فقط کافیست
مهربان بود و مهربانی کرد …

 

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

چشمان تو

موسیقیِ بی کلامی ست

که با من

حرف ها دارد …

.


.

من آمده ام
فاتح دنیای تو باشم
تا گام نخستین
به بلندای تو باشم
تو قله ی برفی
و نفس گیر تر از مرگ
می خواهم از این
دامنه هم پای تو باشم

 

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

عشق، رقصیدن به ساز کسی نیست

یک رقص دونفــره است …

گاهی گامی به عقـب

گاهی گامی به جلــو

.


.

آنقدر باورت دارم

که اگر در کویر بگوی باران هست …

به “حرمت” صدایت خیس می شوم …!

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

چه طعمی دارد
دویدن میان گندم زار
وقتی
برای دلخوشی هم که شده
خیال کنم تـــــــــو
برای لمس خرمن موهای من
حاضری هزار هکتار خوشه ی گندم را به دنبال من بدوی

.


.

مرد که تو باشی زن بودن خوب است

از میان تمام مذکرهای دنیا فقط کافیست

پای تو در میان باشد

نمی دانی برای تو

خانم بودن چه لذتی دارد …سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

چقدر زندگی قشنگ می شود

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو دیوانگی کند !

.


.

نترس عشقم

این پرنده با مشتی دانه اهلی هیچ دلی نمیشود

وقتـی پــــــرواز را فقط در آسمـان تــــو آموخته

دنیای پرنده قفس است

و دنیـای مـن قلب تـــــو

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

حرف بزن

صدایت رادوست دارم

بگو … فقط بگو …

درآغوشم بگیر

و درگوشم از ” ماندن ” بگو

ازدوستت دارم هایی

که ازشنیدنش دلم بریزد …

.


.

میان نفسهایت

حبسم کن

من

بی تو بودن را بلد نیستم …

 

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

تمام زنانگیم را

فدای غرورمردانه ات میکنم

وقتی که میبینم

طاقت یک لحظه دوریم رانداری …

.


.

دلتنگی ام برای تو

با هیچ شیمی درمانی هم جواب نمی گیرد

فقط

پرتو نگاه توست که زنده ام می کند

 

سایت عکس نوشته جدید٬ عکس نوشته جدید عاشقانه با متن زیبا٬ عکس های دوست دارم با متن٬ کانال عکس نوشته٬ متن جدید عاشقانه با عکس٬ متن زیبا با عکس نوشته جدید دوست دارم

 

نَفسهایـَـم را بشمار ….

چـون آنهــا را به قیمت دوست داشتنت از دست میـدهم

نه برای گذر عمر …

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: