عکس نوشته: نفس خود قربان نما در راه او

نفس خود قربان نما در راه او
نی که خون جاری کنی در اب جو

 

عکس عید قربان, عکس قربانی گوسفند در عید قربان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: