عکس: نگاه پدر به فرزند آغشته به خون

در حاشیه انفجار یک خودرو در سوریه توسط داعش

 

نگاه پر به فرزند آغشته به خون , پدر بالای سر جنازه دخترش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: