عکس های بازیگران در افتتاحیه فیلم نفس

عکس های بازیگران در افتتاحیه فیلم نفس

شب گذشته مراسم افتتاحیه فیلم نفس با حضور عوامل فیلم و اهالی رسانه و سینما در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.
 

گزارش تصویری از افتتاحیه فیلم سینمایی نفس

 
گزارش تصویری از افتتاحیه فیلم سینمایی نفس 
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 

 گزارش تصویری از افتتاحیه فیلم سینمایی نفس

 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
 
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس
افتتاحیه فیلم سینمایی نفس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: