تصاویر: پیشرفت شهرهای جهان نسبت به صدسال پیش

دبی، سال ۲۰۰۰ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

ویلنیوس، لیتوانی، سال ۱۹۰۰ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

سئول، کره جنوبی، سال ۱۹۰۰ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

ابوظبی، امارات متحده عربی، سال ۱۹۷۰ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

سنگاپور، سال ۲۰۰۰ و اکنون

 

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

توکیو، ژاپن، سال ۱۹۴۵ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

برلین، آلمان، سال ۱۹۴۵ و سال ۱۹۹۰ 

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

شنزن، چین، سال ۱۹۶۴ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

ریو دو ژانیرو، برزیل، سال ۱۹۳۰ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

دبی، سال ۲۰۰۵ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

سیدنی، استرالیا، سال ۱۹۳۲ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

 

 

 

فورتالزا، برزیل، سال ۱۹۷۵ و اکنون

 

شهرهای زمان در گذر زمان چگونه تغییر می کنند؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: