عکس های جالبی از آیین ودوو

در طول ۲۵ سال گدشته عکاس اهل نیویورک توانسته با بیش از ۲۰۰ با سفر به هائیتی عکس های جالبی از آیین ودوو که آیین و مراسم افسون در این کشور است را جمع آوری نماید.

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

مراسم افسون در هائیتی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: