عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران

 ریزش زمین در خیابان مولوی

بخشی از خیابان مولوی حدفاصل چهارراه مولوی و میدان محمدیه صبح امروز شنبه حدوداً به میزان ۳۰ متر فرو ریخت.

 اسکان شهروندان در ۳ هتل

نشست زمین در مولوی تهران

عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط 7 تهران
عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط ۷ تهران
عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط 7 تهران
عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط ۷ تهران

نشست زمین در مولوی تهران

عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط 7 تهران
عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط ۷ تهران

نشست زمین در مولوی تهران

عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط 7 تهران
عکس های جدید از ریزش خیابان مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نشست زمین در مترو خط ۷ تهران

ریزش زمین در خیابان مولوی تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: