عکس های دبی قبل و بعد از کشف نفت

سال‌ها پس از کشف نفت در ایران، سرانجام در سال ۱۹۶۶ در آب‌های سرزمینی دبی نفت در مقیاسی بسیار کوچکتر کشف شد. نخستین میدان نفتی دبی فاتح نام گرفت. اعطای امتیازات از سوی امارات به شرکت‌های نفتی بین المللی افزایش حضور کارگران خارجی به خصوص آسیایی و خاورمیانه‌ای را در پی داشت. بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵ جمعیت شهرنشین تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت.

به عنوان یکی از اقدامات اصلی احداث زیرساخت‌های استخراج و انتقال نفت، تعدادی مخازن ۵۰ هزار گالنی نفت در منطقه جبل العلی ساخته شد. از سال ۱۹۶۹ درآمد نفت به دبی سرازیر شد و شیخ راشد از این منابع در جهت توسعه زیرساخت‌ها و نیز ایجاد نظامی اقتصادی مبتنی بر تجارت متنوع بهره گرفت. تصاویر زیر وضعیت دبی را پیش از کشف نفت و توسعه نشان می‌دهند. 
 

عکس های دبی قبل از کشف نفت

 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
کاروان شتر در دبی در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
گروهی از بادیه نشینان دبی در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
مرد لیموفروش در حال قلیان کشیدن در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
بازار روباز در حومه دبی در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
چشم انداز شهزی دبی در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
فرودگاه دبی در سال ۱۹۶۵
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
فرودگاه دبی در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
چشم انداز هوایی شهردبی در دهه ۱۹۵۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
بندگاه دبی در دهه ۱۹۵۰ – ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
مردان در نماز روز عید در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
چشم انداز ساحل دزدان در دهه ۱۹۵۰ که بعدها نفت در این ساحل کشف گردید.
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
نهر دبی در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
میدان برج ساعت در دهه ۱۹۶۰
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
نخستین فروشگاه جاشنمال در دبی در سال ۱۹۵۶
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
نخستین هواپیمایی که روی باند جدید فرودگاه دبی در سال ۱۹۶۵ به زمین نشست متعلق به خطوط هوایی خاورمیانه بود.
 
تصاویر تاریخی از دوران پیش از نفت در دبی
آب آشامیدنی دبی در دهه ۱۹۶۰
 
 

عکس های دبی بعد از کشف نفت

 
عکس های دبی,عکس های آسمان خراش های دبی,عکس دبی,عکس های زیبا از دبی,تصاویر برج های دبی,دبی مدرن شدهعکس های دبی,عکس های آسمان خراش های دبی,عکس دبی,عکس های زیبا از دبی,تصاویر برج های دبی,دبی مدرن شدهعکس های دبی,عکس های آسمان خراش های دبی,عکس دبی,عکس های زیبا از دبی,تصاویر برج های دبی,دبی مدرن شدهعکس های دبی,عکس های آسمان خراش های دبی,عکس دبی,عکس های زیبا از دبی,تصاویر برج های دبی,دبی مدرن شدهعکس های دبی,عکس های آسمان خراش های دبی,عکس دبی,عکس های زیبا از دبی,تصاویر برج های دبی,دبی مدرن شده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: