عکس های دیدنی نبرد دلهره آور دو پلنگ وحشی

عکس های دیدنی نبرد دلهره آور دو پلنگ وحشی

به نقل از دیلی میل، «فانی هیمنز» ۵۲ ساله می گوید هر دو پلنگ ماده بوده و بر سر قلمرو خود تا حد مرگ مبارزه کردند.

«فانی » اضافه می کند:« جدال این دو پلنگ بر سر قدرت و قلمروشان باعث شگفتی ام شده بود.

گاهی اوقات هر پلنگ برای غلبه بر رقیب چندین متر به هوا پریده

و با پنجه های قوی اش بر سرو صورت رقیب می کوبیدو پلنگ دیگر را زخمی می کرد.

در کنار این ضربات غرش های وحشیانه نیز چاشنی مبارزه می شد.

این نخستین باری بود که چنین جنگ خونینی را از نزدیک می دیدم.

در نهایت پلنگ قوی تر رقیب خود را از میدان بدر کرد.»

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس های دیدنی نبرد دلهره آور دو پلنگ وحشی

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها,نبرد دلهره آور دو ببر

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها,نبرد دلهره آور دو پلنگ

نبرد دو پلنگ وحشی,اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: