عکس های ریحانا در آفریقا

عکس های ریحانا در آفریقا

عکس های ریحانا در آفریقا ، بازدید ریحانا از کودکان قحطی زده آفریقا ، کمک انسان دوستانه ریحانا به کودکان آفریقایی ، عکس های جدید ریحانا خواننده مشهور آمریکا

عکس های ریحانا در آفریقا

ریحانا خواننده مشهور باربادوسی که در تمام جهان شناخته شده هست اقدام به انجام کارهای انسان دوستانه نیز می‌کند و اخیرا سفری به مالاوی داشته هست. ریحانا در کشور مالاوی | ریحانا سوپراستار مشهور در ماه ژانویه با دانش آموزان فقیر کشور
مالاوی ملاقات کرد.

 

 این خواننده ۲۹ ساله روز چهارشنبه عکسهایی از سفر انسان دوستانه خود کهاز سوی بنیاد خیریه کلارا لیونل اعزام شده بود، در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت.

عکس های ریحانا

عکس های ریحانا در آفریقا

ریحانا در کشور مالاوی و دیدار از دانش آموزان فقیر مالاوی

 

او در کنار عکسی که به همراه تعدادی از بچه ها نشسته بود ، نوشت :”اوقاتی که در مالاوی گذراندمبسیار الهام بخش بود. به همراه بنیاد کلارا لیونل برای ارتقاء سطح زندگی دانش آموزان سراسر دنیافعالیت میکنیم.”ریحانا در اوایل امسال برای بازدید از یکی از فقیرترین کشورهای جهان با محوریت موضوع آموزش،با این سازمان همکاری کرد.

عکس های ریحانا

عکس های ریحانا در آفریقا

ریحانا در کنار جمعی از مردم مالاوی

 

دیدار ریحانا با دانش آموزان کوچک مالاوی این ستاره همین طور یک ویدئوی نه دقیقه اي به اشتراک گذاشت که مستندی از سختیهای دانش آموزان مالاوی و چگونگی کمک سازمان او به آنهاست.در یکی از بخش هاي این فیلم ، ریحانا حتی جلوی تخته سیاه و در حین آموزش ریاضی به آنهامشاهده می شد.

عکس های ریحانا

عکس های ریحانا در آفریقا

سوپر استار مشهور ریحانا پای تخته سیاه در کلاس ریاضی

 

همچنان که بچه ها یکی از مسائل را به صورت شعر می آموختند، ریحانا نیز از استعداد موسیقیایی خوداستفاده می‌کرد تا انها مسئله ۴-۶ را حل کنند.این سوپراستار مشهور که خودش اهل باربادوس هست در قسمتی از این ویدئو گفت: “روش یادگیری انها دیدنی هست، من بسیار شاد شدم که انها با شعر مطالب را یاد می‌گرفتند . آن ها سریع شعر را یادمی گرفتند و به سرعت با آن هماهنگ می شدند.”

عکس های ریحانا

عکس های ریحانا در آفریقا

این خواننده با یک شعر ریتمیک بعضی از مسائل ریاضی را به دانش آموزانیاد می داد

 

“بنابراین اگر این روش میتواند ابزاری برای یادگیری باشد، فکر میکنم ابزار بی نظیر اي هست.”“من آمدم این جا تا شرایط را از نزدیک ببینم. اینکه آمار و ارقام را بخوانید یک چیز هست و حضورواقعی چیز دیگر. من میخواستم شخصا ببینم تا بهتر شرایط دستم بیاید تا اینکه چه کاری می توانانجام داد و از کجا باید شروع کرد.”

عکس های ریحانا

عکس های ریحانا در آفریقا

ریحانا در کنار کودکان کشور مالاوی

ریحانا در کشور مالاوی و هدف اصلی سفر ویهدف اصلی این سازمان ، فراخواندن رهبران جهان برای افزودن سطح بودجه آموزشی و جمع آوریکمک مالی برای سازمان آموزش جهانی هست.این سازمان دسترسی آموزشی را برای بیش از ۶۰ کشور درحال توسعه فراهم کرده و اولویت را بهدختران و کسانی که به هر نحوی به علت عدم دسترسی به آموزش آسیب دیده اند، داده هست.

 

این ستاره مشهور سال هاست که حمایت هاي انسان دوستانه خود را به نشان داده و در ماه فوریه نیزجایزه ” بشردوست سال” را از سوی دانشگاه هاروارد دریافت کرد.

عکس های ریحانا در آفریقا  عکس های ریحانا در آفریقا عکس های ریحانا در آفریقا عکس های ریحانا در آفریقا عکس های ریحانا در آفریقا 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: