عکس های مراسم فارغ التحصیلی پیشمرگه ها در کردستان عراق

عکس های مراسم فارغ التحصیلی پیشمرگه ها در کردستان عراق

مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه در آکادمی نظامی زاخو عراق برگزار شده

که در ادامه تصاویری از این مراسم را خواهید دید.

در این مراسم حدود ۴۸۰ پیشمرگه زن و مرد پس از گذراندن دوره های نظامی جشن فارغ التحصیلی خود را جشن گرفتند.

از زنان آموزش دیده پیشمرگه، در دفاع از شهرها و نهادها و همچنین کمک به آوارگان

و حتی مبارزه در جبهه‌های جنگ استفاده می‌شود.

این زنان، علاوه بر استفاده از سلاح‌های سبک و دفاع شخصی، برای مبارزه نیز آموزش‌های میدانی دیده‌اند.

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

عکس های مراسم فارغ التحصیلی پیشمرگه ها در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

تصاویر مراسم فارغ التحصیلی زنان و مردان پیشمرگه,عکس های جشن فارغ التحصیلی نیروهای پیشمرگه,تصاویرجشن فارغ التحصیلی پیشمرگه در کردستان عراق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: