عکس های نفیسه روشن و همسر خلبانش

عکس نفیسه روشن و همسرش

نفیسه روشن می گوید :زندگی با یک خلبان خیلی سخت است.  یک هفته می می شود که برنامه سفرمان را می ریزیم، چمدان هم می بندیم و در فاصله یک تماس تلفنی همه چیز بر هم می ریزد. مخصوصا در فصل های پر سفر که هیچ خبری از مرخصی نیست.

عکس های نفیسه روشن و همسر خلبانش

 خانم بازیگر و همسر خلبانش در کابین هواپیما,عکس نفیسه روشن و همسرش
خانم بازیگر و همسر خلبانش در کابین هواپیما,عکس نفیسه روشن و همسرش

فصل هایی مانند تابستان یا عید نوروز. گاهی اوقات من، هم مرد خانه ام و هم زن خانه. یکسری مسئولیت ها بر دوش خود من است. اوایل ازدواج پول آب و برق خانه را نمی دادم و منتظر می نشستم که خودش بیاید بدهد اما بعد از یک مدت متوجه شدم که پرداخت نکردن قبض ها می تواند منجر به قطع شدن آب و برق شود. (خنده) خیلی سخت است.

عکس های نفیسه روشن و همسرش

 خانم بازیگر و همسر خلبانش در کابین هواپیما,عکس نفیسه روشن و همسرش
خانم بازیگر و همسر خلبانش در کابین هواپیما,عکس نفیسه روشن و همسرش

۲۴

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: