عکس های یوسف تیموری و همسر تایلندی اش

یوسف تیموری و همسر تایلندی اش و عکس های همسر یوسف تیموری و تصاویر زن تایلندی یوسف تیموری را در زیر ببینید.

چرا یوسف تیموری با یک تایلندی ازدواج کرد؟

خبر ازدواج یوسف تیموری با یک بانوی تایلندی تا مدت ها دهان به دهان می چرخید. اینکه تیموری چرا سراغ چنین انتخابی رفته و آیا احساس قوی خوش آمدن محرکش بوده یا صرفا می خواسته همسرش را از کشور دیگری انتخاب کند را نمی دانیم.

اما خودش می گوید: برای بازیگری مثل من، ازدواج با یک دختر ایرانی کمی سخت بود. به دلیل اینکه ناخودآگاه زمینه ذهنی نسبت به میزان جدیت حرف های من داشتند که شاید دروغ است و من در حال نقش بازی کردنم. واقعیت این است که به مسئله زندگی مشترک جدی نگاه نمی کردند یا کمتر این نگاه را داشتند. در واقع ایرانی های جدی ام نمی گرفتند!

عکس های یوسف تیموری و همسر تایلندی اش

عکس های یوسف تیموری و همسر تایلندی اش

یوسف تیموری و همسر تایلندی,همسر یوسف تیموری یوسف تیموری و همسر تایلندی,همسر یوسف تیموری یوسف تیموری و همسر تایلندی,همسر یوسف تیموری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: