همسر حمید معصومی نژاد مترجم حسن روحانی +عکس

همسر حمید معصومی نژاد (خبرنگار صداو سیما در رم) مترجم رئیس جمهور در ایتالیا بود.

همسر حمید معصومی نژاد

در پی سفر خارجه حسن روحانی رئیس جمهور
کشورمان به ایتالیا همسر حمید معصومی نژاد
خبرنگار صدا و سیما به عنوان مترجم در کنار اقای روحانی بود.

همسر حمید معصومی نژادهمسر حمید معصومی نژاد,عکس زن حمید معصومی نژاد

روحانی که راستای سفرهای خود به کشورهای اتحادیه اروپا وارد پایتخت ایتالیا شده تا با مقام این کشور گفتگو نماید.

همسر این خبرنگار دانش اموخته زبان خارجه
میباشد و به چند زبان زنده دنیا مسلط است او
به همراه همسرش از سال ۱۳۶۸ تا کنون در شهر رم زندگی میکنند.

این خانم استاد دانشگاه نیز میباشد و در گزارش خبرنگاری و تدوین خبرها به همسرش کمک میکند.

معصومی نژاد خبرنگار کشورمان شرایط بسیار
سختی را در ایتالیا دارد چرا که تهیه گزارش به
تنهایی و با توجه به شرایط ایتالیا بسیار سخت
میباشد و بارها برای او مزاحمت های زیادی ایجاد شده است.

لازم به ذکر است که این خبرنگار در سال ۲۰۱۰ توسط پلیس ایتالیا دستگیر شد و به مدت دو ماه در زندان بود.

همسر حمید معصومی نژاد مترجم حسن روحانی +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: