عکس واقعی از سر بریده میرزا کوچک خان

سر بریده میرزا کوچک خان

سر بریده میرزا کوچک خان که به نزد خان تالش فرستاده شد.

 

سر بریده میرزا کوچک خان,سر قطع شده  میرزا کوچک خان
سر بریده میرزا کوچک خان,سر قطع شده میرزا کوچک خان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: