عکس: واکسی بخشنده و با معرفت

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توان مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد .

 

واکسی با معرفت, واکسی با ایمان,واکسی بخشنده, واکس برای افراد بی بضاعت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: