عکس پدر و برادران محمدرضا گلزار

عکس پدر و برادران محمدرضا گلزار

در حالیکه تصاویر ، پدر ، برادر و خواهر زاده های محمد رضا گلزار به تعداد قابل توجهی در سایتهای خبری منتشر شده است ، هیچ عکس رسانه ای از خواهر و مادر محمد رضا گلزار در فضای مجازی و مطبوعات منتشر نشده است.

یکی از نزدیکان محمد رضا گلزار ، در این باره به ایران خبر ، گفت :شاید در ظاهر اصلا به نظر نیاید ، اما رضا ،خود را غیرتی می داند و مانند بسیاری از آذری ها ، به رغم شهرت فراوانی که دارد ، تمایل ندارد عکس مادر و خواهرش منتشر شود ؛ وی معتقد است که شهرت وی نباید تاثیری در زندگی خواهرش آتوسا و مادرش داشته باشد.
گفتنی است ، پدر محمد رضا گلزار ، مهندس پرویز گلزار ، از ثروتمندان شناخته شده تبریزی است .


پرویز گلزار پدر محمدرضا گلزار

 محمدرضا گلزار و تعصب شدیدش به خواهر و مادرش
بردیا برادر کوچکتر محمدرضا گلزار

 محمدرضا گلزار و تعصب شدیدش به خواهر و مادرش
مهندس علیرضا برادر بزرگتر محمدرضا گلزار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: