عکس: پشتکار یعنی «جوزف اسکولینگ»

مجله مراحم؛ شناگر سنگاپوری (جوزف اسکولینگ) که فلپس فوق ستاره آمریکا را شکست داد؛ ۸ سال قبل در کنار وی عکس یادگاری گرفته بود!

 

عکس یادگاری جوزف اسکولینگ با فلپس,عکس یادگاری جوزف اسکولینگ, عکس یادگار فلپس و شناگر سنگاپوری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: