عکس: پیتزا نذری در قم

یک فست فودی در قم، شب های جمعه پیتزا نذری میدهد.
 
عکس: پیتزا نذری در قم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: