عکس: کارگر زحمتکش شهرداری در حال لایروبی

 کارگر زحمتکش شهرداری در حال لایروبی یکی از کانال های آب  قدر این مردان شریف را بیشتر بدانیم .

 

کارگر زحمتکش شهرداری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: