عکس: کار زیبای یک سوپر مارکت

مجله مراحم; کار زیبا یک سوپر مارکت، آب معدنی صلواتی بخاطر گرمی هوا به نیت شادی روح پدر و مادرم گوارای وجود.
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: