عکس: کاش باکری بودند

آخرین اثر هنری دلواپسان مذاکرات هسته ای درباره گفتگوهای کری و ظریف

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: