عکس کنه بعد از سیر شدن

عکس کنه بعد از سیر شدن و عکس های حشرات چندش اور و ساختار بدنی کنه ها و معرفی گونه های مختلف کنه و گونه ای عجیب از کنه ها و خوردن خون انسان توس کنه

عکس کنه بعد از سیر شدن

کنه ها انواع مختلفی دارند. یکی از انواع آن بدن انعطاف پذیری دارد که به اشکال بزرگتر از خود درمی آید. آنها توانایی این را دارند که به سطوح سخت بچسبند و البته پوست انسان هم می تواند برای آنها مقصدی دلپذیر باشد!

حشره چندش اور

کنه ها البته بیشتر عمر خود را در میان برگ ها می گذرانند و البته هر زمان عابری از کنار آنها عبور کرد و سطح بدن خوبی برای زندگی داشته باشد به آن می چسبند. کنه ها قادر هستند بدن خود را با سطحی که به آن می چسبند کاملا وفق دهند. هر چقدر سطحی که به آن می چسبند سخت تر باشد انعطاف بدن بیشتر مشخص می شود.

این نوع کنه که در ادامه تصویر آن را می بینید پس از مکیدن خون ۱۳۵ برابر بزرگ تر از حالت عادی اش می شود. البته این تغییر شکل شگفت انگیز فقط در نوع ماده این کنه های چندش آور به وجود می آید:

عکس کنه بعد از سیر شدن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: