عکس: کیک شب یلدا

روی شما مثل هندونه ، خنده هاتون مثل قاچ هندونه ، روزگارتون مثل پوست هندونه ، جیبتونم پر تخم هندونه…

عکس: کیک شب یلدا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: