عکس: گشادترین دهان دنیا

فرانسیسکو دومینگو (Francisco Domingo Joaquim) نام این مرد آنگولایی است که بزرگترین دهان را در دنیا دارد. دهان این مرد بیست ساله در بازترین حالت آن به اندازه ۱۷ سانتیمتر است.

دهان گشاد , دهن گشاد , بزرگترین دهان دنیادهان گشاد , دهن گشاد , بزرگترین دهان دنیا دهان گشاد , دهن گشاد , بزرگترین دهان دنیا 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: