عکس گلزار درکنارنوه های امام (ره)

عکس گلزار درکنارنوه های امام

عکس  محمدرضا گلزار با نوه های امام (ره)

 

مجله مراحم : محمدرضا گلزار که به تازگی به خانه نوه های اما خمینی رفته بودند عکسهایی را با نوه های امام خمینی و نتیجه ایشان یاسمن اشراقی انداخته اند که آن هارا مشاهده می کنید .

 عکس یادگاری گلزار با نوه های امام , گلزار در کنار نوه های امام , بیوگرافی محمد رضا گلزار , عکس نوه های امام خمینی , عکس یاسمین نوه امام
عکس یادگاری گلزار با نوه های امام , گلزار در کنار نوه های امام , بیوگرافی محمد رضا گلزار , عکس نوه های امام خمینی , عکس یاسمین نوه امام
 عکس یادگاری گلزار با نوه های امام , گلزار در کنار نوه های امام , بیوگرافی محمد رضا گلزار , عکس نوه های امام خمینی , عکس یاسمین نوه امام
عکس یادگاری گلزار با نوه های امام , گلزار در کنار نوه های امام , بیوگرافی محمد رضا گلزار , عکس نوه های امام خمینی , عکس یاسمین نوه امام

محمدرضا گلزار و زهرا اشراقی (نوه اما خمینی ره)

 عکس یادگاری گلزار با نوه های امام , گلزار در کنار نوه های امام , بیوگرافی محمد رضا گلزار , عکس نوه های امام خمینی , عکس یاسمین نوه امام
عکس یادگاری گلزار با نوه های امام , گلزار در کنار نوه های امام , بیوگرافی محمد رضا گلزار , عکس نوه های امام خمینی , عکس یاسمین نوه امام

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: