عکس: گل لاله بستنی

یک گونه جالب از گل لاله معروف به لاله بستنی.
 
 
 لاله بستنی,گل لاله بستنی
لاله بستنی,گل لاله بستنی
 لاله بستنی,گل لاله بستنی
لاله بستنی,گل لاله بستنی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: