عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب + فیلم و تصاویر

عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب و عکس های ملاقات
احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب و تضاویر حضور احمدی نژاد از ابوالفضل پورعرب را ببینید.

عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب

ابوالفضل پورعرب سوپر استارهای سینما ایران در دهه
هفتاد به دلیل بیماری بسیار سختی به نام سرطان که
مبتلا بود مدتی بر روی تخت بیمارستان عمر خود را گذراند و به دور از سینما خانه نشین شد.

به همین منظور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان
برای قوت قلب دادن به این بازیگر به عیادت وی رفت و از این بازیگر دلگرمی داد..

پورعرب به دلیل بیماری سرطان شیمی درمانی کرده است
و از نظر ظاهری بسیار شکسته و تغییر کرده است که موجب ناراحتی هواداران وی شده است.

عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب

احمدی‌نژاد در خانه ابوالفضل پورعرب

عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب عیادت احمدی‌نژاد از ابوالفضل پورعرب

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: