عیب نداره…..

مراحم

عیب نداره که ” تنهایی   “

عیب نداره که شبا بدون ” شب بخیر ” می خوابی   … 

عیب نداره که جمله ی “دوستت دارم ” رو نمیشنوی   … 

عیب نداره که دلش دیگه برات ” تنگ ” نمیشه   … 

عیب نداره حرفاتو باید تو تختت با ” خودت ” بزنی …

عیب نداره زیر بارون بدون ☂ ، باید ” تنها ” خیس شی …

عیب نداره که کسی نیست ” درد ” هاتو بهش بگی …

عیب نداره گلم ، ” خدا بزرگه ” اونم تنهاست ،

بدون شب بخیر می خوابه ، دوستت دارم های تورو

میشنوه و دلش برات تنگ میشه !

حرفاتو به اون بزن ، زیر بارون باهاش قدم بزن….

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: