غذا خوردن دردناک این دختربچه +عکس

غذا خوردن دردناک دختربچه معلول +عکس

یک قاشق و یک کاسه غذا به یک کودک نوپا بدهید، احتمالا به سختی می خورد و قطعا خودش را کثیف خواهد کرد.

اما این دختربچه می تواند خودش به خوبی غذا بخورد و شگفت انگیزترین چیز این است که این کار را با پاهایش انجام می دهد. واسیلینای کوچک بدون دست متولد شد اما هرگز اجازه نداد این موضوع او را از آنچه بیشتر کودکان حتی با دست خود هم نمی توانند انجام دهند، باز دارند. تصاویر حیرت انگیز غذاخوردن این کودک را مشاهده می کنید.

غذا خوردن دختر معلول با پا

غذا خوردن دختر معلول با پا,غذا خوردن با پا, غذا خوردن دختر بچه معلول
غذا خوردن دختر معلول با پا,غذا خوردن با پا, غذا خوردن دختر بچه معلول

غذا خوردن دختر معلول با پا

غذا خوردن دختر معلول با پا,غذا خوردن با پا, غذا خوردن دختر بچه معلول
غذا خوردن دختر معلول با پا,غذا خوردن با پا, غذا خوردن دختر بچه معلول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: