غم را برای انتخاب بهترين دوست..

خیلی ها بهم میگفتند چرا میخندی؟
بگو تا ماهم بخندیم…..

اما؛
هرگز نگفتند چرا غصه میخوری؟
بگو تا باهم بخوریم …

از خدا پرسیدم:
چرا وقتی شادم، همه بامن میخندند!
ولی وقتی ناراحتم کسی با من نمی گرید؟

جواب داد:
شاديها را برای جمع کردن دوست آفریده ام”
 ولی غم را برای انتخاب بهترين دوست..

 

غم را برای انتخاب بهترين دوست..

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: