غواصی فرح در جزیره کیش (تصاویر)

فرح دیبا در آبهای جزیره کیش

تصاویر زیر غواصی فرح دیبا در آبهای جزیره کیش را در سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهند.

عکس های فرح در حال غواصی

  فرح دیبا در آبهای جزیره کیش

<p>
 فرح دیبا در آبهای جزیره کیش
  فرح دیبا در آبهای جزیره کیش</p>

<p>
 فرح دیبا در آبهای جزیره کیش
  فرح دیبا در آبهای جزیره کیش</p>

<p>
 فرح دیبا در آبهای جزیره کیش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: