فداییان احمدی نژاد را ببینید + عکس

فداییان احمدی نژاد ، واریز پول به حساب احمدی نژاد توسط هواداران جان در کف

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان با گشایش حسابی مشترک با حمید بقایی، و اعلام شماره آن به مردم، درخواست کمک های مالی کرده اند.

واریز پول به حساب احمدی نژاد

در چند روز اخیر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی با اعلام حساب مشترک خود جهت جمع آوری کمک های مردمی از دوست داران خود طلب پول کرده اند و در اتفاقی عجیب تر از آن ، سایت وابسته به احمدی نژاد اقدام به انتشار فیش های واریزی برخی افراد با نوشته هایی عجیب کرده است که چند نمونه از آن را در ادامه میبینید

البته این احتمال وجود دارد که این کارها توسط نزدیکان احمدی نژاد  صورت گرفته تا وانمود کنند احمدی نژاد هنوز هم طرفدار دارد.

فداییان احمدی نژاد

فداییان احمدی نژاد,واریز پول به حساب احمدی نژاد

هواداران جان بر کف احمدی نژاد

فداییان احمدی نژاد,واریز پول به حساب احمدی نژاد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: