فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر

فرانسه همه پناهجویان آفریقایی را اخراج کرد +تصاویر

پلیس پاریس تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در منطقه نوزدهم این شهر را از صبح روز جمعه آغاز کرد.

تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس

مجله مراحم؛ به گزارش مشرق، این کمپ در نزدیکی ایستگاه متروی استالینگراد در شمال پاریس قرار دارد و عملیات تخلیه آن پس از پایان عملیات تخلیه پناهجویان در کمپ جنگل در کاله صورت گرفت.

به گفته مقام های رسمی حدود ۳ هزار پناهجو در این کمپ حضور داشته اند و اغلب آنها از کشورهای آفریقایی هستند.

قرار است این عملیات تا پایان جمعه شب به اتمام برسد و تمامی چادرهایی که در این منطقه قرار دارند، برچیده شوند. پلیس می گوید، تعداد پناهجویانی که در این کمپ ها به سر می بردند طی هفته های گذشته و از زمان تخلیه کمپ جنگل حدود سه برابر شده بود.

 

فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر

 
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
 
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس
فرانسه همه پناهجویان را اخراج کرد +تصاویر,تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در پاریس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: