تروریست داعشی که به ۲۰۰ زن تجاوز کرده است + تصاویر

تروریست داعشی که به ۲۰۰ زن تجاوز کرده است + تصاویر

تجاوز جوان داعشی به ۲۰۰ زن

عمار حسین، جوان داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن ایزدی

مجله مراحم : عمار حسین، جوان داعشی که اکنون در زندان ادارۀ اطلاعات کردستان عراق است، به خبرگزاری رویترز گفت مفتیان و رهبران داعش به او و دیگران اجازه داده بودند به هر تعداد از زنان ایزدی و دیگر اقلیت ها که خواستند، تجاوز کنند.

این داعشی دستگیر شده، همچنین، گفت از زمان پیوستن به داعش در سال ۲۰۱۳، ۵۰۰ نفر را نیز کشته است. او ضمن توضیح آموزش هایی که برای آدم کشتن دیده بود، گفت این کار در آغاز سخت بود اما هر روز آسان تر شد.

این جوان ۲۱ ساله افزود از ۱۴ سالگی به افراط گرایی جذب شد. این کار به دست امام جماعت محله شان در موصل انجام شد و سبب شد او به القاعده و در ادامه به داعش بپیوندد.

 

تجاوز داعشی به 200 زن , عمار حسین داعشی متجاوز به 200 زن
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن
 تجاوز داعشی به 200 زن , عمار حسین داعشی متجاوز به 200 زن
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن
 
 تجاوز داعشی به 200 زن , عمار حسین داعشی متجاوز به 200 زن
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن
 تجاوز داعشی به 200 زن , عمار حسین داعشی متجاوز به 200 زن
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن
 تجاوز داعشی به 200 زن , عمار حسین داعشی متجاوز به 200 زن
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن

 

 

عمار حسین داعشی, داعشی متجاوز, تجاوز داعش به زنان
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن
 
عمار حسین داعشی, داعشی متجاوز, تجاوز داعش به زنان
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن
عمار حسین داعشی, داعشی متجاوز, تجاوز داعش به زنان
تجاوز داعشی به ۲۰۰ زن , عمار حسین داعشی متجاوز به ۲۰۰ زن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: