فرشتگان آسمانی در بازار کریسمس + تصاویر

  فرشتگان آسمانی در بازار کریسمس + تصاویر

فرشتگان آسمانی کریسمس

مجله مراحم : در بازار کریسمس شهر اوستک، چند زن که لباس فرشتگان را به تن داشتند ظاهر شدند. این زنان به وسیله یک سیم از آسمان به سمت زمین آویزان شده بودند.
 

 عکس فرشتگان آسمانی بازار کریسمس شهر اوستک

 
فرشتگان آسمانی در بازار کریسمس, عکس فرشتگان آسمانی بازار کریسمس شهر اوستک , فرشتگان آسمانی درجمهوری چک
فرشتگان آسمانی در بازار کریسمس, عکس فرشتگان آسمانی بازار کریسمس شهر اوستک , فرشتگان آسمانی درجمهوری چک
فرشتگان آسمانی در بازار کریسمس,  عکس فرشتگان آسمانی بازار کریسمس شهر اوستک , فرشتگان آسمانی درجمهوری چک
فرشتگان آسمانی در بازار کریسمس, عکس فرشتگان آسمانی بازار کریسمس شهر اوستک , فرشتگان آسمانی درجمهوری چک

دختران جوان در نقش “فرشتگان آسمانی” در جشن کریسمس در شهر اوستک جمهوری چک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: