فرق دستای ما با دیگران…

متن زیبا برای خدا

متن زیبا برای خدا,خداوند

مجله مراحم:

یک توپ بسکتبال توى دست من تقریبا ١٩ دلار می ارزه اما توى دست مایکل جردن تقریبا ٣٣ میلیون دلار!
بستگی داره توپ توى دست کی باشه!
یک عصا توى دست من می تونه سگ ها رو دور کنه اما توى دست موسی(ع) دریای بزرگ رو می شکافه!
بستگی داره عصا توى دست کی باشه!
دو تا ماهی و یه تکه نان توى دست من یه ساندویچ می شه اما توى دست حضرت عیسی(ع) هزاران نفر رو سیر می کنه!
بستگى داره روزى شما دست کى باشه!
همانطور که می بینید ، بستگی داره هرچیزى ،توى دست کی باشه!
پس ، دلواپسی هایت ،نگرانی هایت ، ترس هایت ،امیدهایت ،خانواده ات و نزدیکانت را به دستان خدا بسپار.
چون بستگی داره ،چی ،توى دست کی باشه!
دستهایتان همواره توى دستان خدا.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: