فروشگاه شوهر برای دختران مجرد

فروشگاه شوهر برای دختران مجرد و ماجرای خنده دار ساختمان انتخاب همسر و داستان طنز فروشگاه خرید شوهر و داستان های طنز را در ادامه بخوانید.

یک فروشگاهی که شوهر می فروشد تنها در
نیویورک باز شده جائیکه یک زن ممکن برای
انتخاب یک شوهر آنجا برود. مابین دستورالعمل ها
در وروی یک توضیحی در مورد عملکرد فروشگاه وجود دارد.

فروشگاه شوهر برای دختران مجرد

(شما ممکن فروشگاه را فقط یک بار ویزیت کنید) ۶ طبقه
موجود است با ویژگیهای مردان که هر چه خریدار بالا
می رود ویژگیها افزایش می یابد. اما یه شرطی است:

شما ممکن مردی را از یک طبقه ویژه انتخاب کنید یا ممکن
شما رفتن به طبقه بالاتر رو انتخاب کنید اما شما نمی توانید
به طبقه پایین تر بر گردید مگر برای خروج از ساختمان.

فروشگاه شوهر برای دختران مجرد

بازار خرید همسر

طبقه ی اولاین مردان شغل دارند و خدارو دوست دارند.

طبقه ی دوم

این مردان شغل دارند-خدا وبچه هارو دوست دارند.

طبقه ی سوم

این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند وخیلی خوش قیافه هستند.

طبقه ی چهارم

این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند-خوش قیافه هستند و در کار خانه کمک می کنند.قبولش برام واقعا سخته…باورم نمیشههنوز او می رود به طبقه پنج و شرایط را می خواند.

طبقه ی پنجم

این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند-مجلل هستند-در کار خانه کمک می کنند و حرکات قوی رمانتیک دارند.او خیلی فریفته شد اما به طبقهء ششم رفت وشرایط رو خواند.

طبقه ی ششم

شما ۴۳۶۳۰۱۲ مین بازدید کننده ی این طبقه هستید…در این طبقه هیچ مردی وجود ندارد و این طبقه فقط برای این ساخته شده که ثابت کنه راضی کردن زنان غیر ممکن است

با تشکر از خرید شما از فروشگاه شوهر …لطفا هنگام خروج مراقب باشید که زیاد از کوره در نرید…

روز خوبی داشته باشید.

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: